Un concert plàstic
Un univers envolupant que fará ballar la partitura.
Pretenem aclaparar l´espectador amb continus i seductors estímuls sorprenents i emocionants.
Musica, color, moviment i bellesa.
Un piano de cua flotant a l´aire, a vuit metres del terra en posició vertical, serà el nucli, el cor que marcarà el ritme, el pinzell que traçarà el camí y acolorirá l´espai com si d´un llenç es tractés.
Amb la seva musica desperterà altres musics que apareixeràn i desapareixeràn, mimetitzats ens grans torres situades al costat del piano, creant belles melodies i ritmes captivadors.
Una escenografía espectacular on es projecten belles imatges, tot això ballant al compàs de la musica, per suggestionar a l´espectador, endinsant-lo en el món de l´art.