RetrAAfitting Mapping, Londres

Un mapping realitzat sota la direcció de l´arquitecte Enric Ruiz. Assessoria a l’Associació d’Arquitectura de Londres.

http://www.ruiz-geli.com/

Vídeo operador i disseny de control de vídeo, així com la programació de la cuelist de l’espectacle usant QLAB i fent la geometries a través de mad mapper via syphon.